Compliance House

Compliance House

Cursussen & Trainingen

Terwijl de meeste ondernemingen zich richten op het vermijden van de gevolgen en boetes van de niet-naleving doormiddel van een effectief compliance programma en een compliance functie, worden het belang en de voordelen van compliance training vaak onterecht uit het oog verloren. Enkel het opstellen van compliance programma en het inrichten van een compliance functie is namelijk niet voldoende. De voor de onderneming geldende wet- en regelgeving dienen door de medewerkers en bestuurders van de onderneming daadwerkelijk te worden nageleefd.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Om de naleving te bewerkstellingen dienen de medewerkers over kennis te beschikken en bewust te zijn van specifieke kwesties, beleid of voorschriften die gelden voor en binnen de onderneming. Compliance House zorgt ervoor dat deze kennis en bewustzijn door middel van compliance-training aan uw medewerkers wordt bijgebracht. Immers, compliance-training stelt de medewerkers niet alleen in staat zich integer te gedragen en te herkennen wanneer een situatie of gedrag in strijd is, maar ook zelfverzekerd te handelen in elke relevantie situatie die hun werk, veiligheid of welzijn in gevaar kan brengen. Bovendien is compliance-training een middel om de organisatie en haar reputatie te beschermen in geval van een incident. Gelet op het voorgaande is het derhalve belangrijk om zich als onderneming tevens op compliance-training te concentreren.
Compliance house
Bij Compliance House begrijpen we dat ondernemen hard werken is en dat er andere zaken hoger op uw agenda staan dan compliance. Daarom zorgt Compliance House ervoor dat uw onderneming niet alleen op papier compliant is met alle voor haar geldende wet- en regelgeving, maar in het kader van compliance ook voorzien is van in-house cursussen en trainingen, zodat de betreffende wet- en regelgeving binnen uw onderneming ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Compliance House verzorgt voor uw onderneming de volgende cursussen en trainingen:
Heeft u belangstelling voor een van de bovenstaande cursussen en trainingen of heeft u andere vragen over onze diensten? Neem dan contact op met de specialisten van Compliance House.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House