Compliance House

Compliance House

Compliance Officer

Wil een compliance programma effectief functioneren, dan is controle op naleving binnen de onderneming noodzakelijk en is een goede Compliance Officer onmisbaar. Immers, over het algemeen heeft een Compliance Officer binnen de onderneming niet alleen een adviserende functie in het kader van compliance, maar is hij ook verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de bestaande compliance programma.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Verder verschilt de rol van een Compliance Officer per onderneming en is deze afhankelijk van de keuzes die een onderneming maakt gelet op de aard en complexiteit van haar activiteiten. Een Compliance Officer kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij het vermijden van integriteitsschendingen en zowel management als medewerkers doorlopend aansporen tot goed gedrag en derhalve naleving van het compliance programma. Zo nodig kan een Compliance Officer de cultuur binnen de onderneming beïnvloeden.

Taken Compliance Officer

Een Compliance Officer kan zowel intern als extern worden ingeschakeld en heeft daarom doorgaans de volgende taken en bevoegdheden:
Compliance house
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House