Compliance House

Compliance House

Toezicht op naleving: het onderzoek

Naast intern toezicht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving, kan de onderneming ook worden onderworpen aan onderzoek door een externe toezichthouder zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens. Het onderzoek kan ambtshalve worden gedaan, in het kader van algemeen toezicht, maar kan zich ook richten op het vermoeden van een specifieke inbreuk door een of meerdere ondernemingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Alvorens een dergelijk onderzoek plaatsvindt, is de toezichthouder verplicht om de onderneming van het bedrijfsbezoek te informeren, alsmede te berichten over het doel en de reikwijdte van het onderzoek. Immers, onderzoek waarbij de toezichthouders op zoek zijn naar enig bewijs, zonder dat het doel en de reikwijdte van het onderzoek expliciet en nauwkeurig zijn omschreven, is niet toegestaan. Echter, een vage doelomschrijving kan volstaan. Is het onderzoek afgerond, dan stelt de toezichthouder aan de hand van het verzamelde bewijsmateriaal vast of er sprake is van inbreuk op de voor de onderneming geldende wet- en regelgeving.
Compliance house
De voorlopige bevindingen legt de toezichthouder vast in een rapport. Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om tegen deze vastgelegde bevindingen verweer te voeren. Dit is ook aan te raden. Immers, een door toezichthouder vastgelegde inbreuk kan doorgaans vergaande consequenties hebben en leiden tot sancties. Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House